Impart EXCEL-SX (MX-55)

* THÔNG TIN CƠ BẢN
💧Chế độ màn hình LED phổ rộng – ORP
💧Ba bản điện cực ti tan phủ bạch kim
💧Lõi lọc nước đạt tiêu chuẩn IEC-8000
💧Tạo nước khoáng ion hydro kiềm – 3 cấp độ
💧Tạo nước khoáng ion hydro trung tính-1 cấp độ
💧Tạo nước khoáng ion a xít-1 cấp độ

 

 

 

 

Danh mục: