Thông tin công ty:

Là một công ty tiếp tục đề xuất và cung cấp dịch vụ lành mạnh … Sức khỏe lành mạnh cho mọi người trên toàn thế giới, chúng tôi sản xuất và bán buôn máy phát điện hydro điện phân.
Tên thương mại Impart International CO., LTD
Thành lập Ngày 2 tháng 10 năm 1985
Mô tả doanh nghiệp Phát triển và sản xuất máy phát điện hydro liên tục điện phân
Xuất khẩu, bán buôn, phát triển sản phẩm và lập kế hoạch bán hàng
Quyền khác nhau  Giấy chứng nhận đăng ký ngành sản xuất thiết bị y tế
Ngày đăng ký: 1 tháng 2 năm 2005
Số đăng ký: 27BZ006081
 Giấy phép sản xuất và bán thiết bị y tế
Ngày đăng ký: 9 tháng 4 năm 2003
Số giấy phép: 27B2X00029
Địa điểm  Trụ sở chính Nagasaki
18-6 Ohashicho, thành phố Nagasaki, tỉnh Nagasaki Nhà máy Osaka
1-13-30 Yoshida Honcho, thành phố Higashiosaka, tỉnh Osaka
Ngân hàng chính Ngân hàng Nagasaki Bank Ngân hàng Tây Nhật Bản