Impart EXCEL-JX (MX-77)

* THÔNG TIN CƠ BẢN:
💧Chế độ màn hình LED phổ rộng – ORP
💧5 bản điện cực ti tan phủ bạch kim
💧Lõi lọc nước đạt tiêu chuẩn IEC-12000
💧Tạo nước khoáng ion hydro kiềm – 3 cấp độ
💧Tạo nước khoáng ion hydro kiềm mạnh-1 cấp độ
💧Tạo nước khoáng ion trung tính-1 cấp độ
💧Tạo nước khoáng ion a xít- 1 cấp độ
💧Tạo nước khoáng ion a xít mạnh-1 cấp độ

 

 

Danh mục: